Lướt sóng trên Vàm Cỏ Đông – Tây Ninh

Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ biên giới Việt Nam-Campuchia, dài 270km, trong đó đoạn chảy qua tỉnh Tây Ninh khoảng 151km, không chỉ là đường giao thông thủy quan trọng, mà dòng sông cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hơn thế nữa, tỉnh Tây Ninh đang có kế hoạch đưa sông Vàm Cỏ Đông thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong tương lai gần.