Doanh Nghiệp

Dự án #Love Your Body chính thức trở thành doanh nghiệp xã hội

Dự án #Love Your Body chính thức trở thành doanh nghiệp xã hội

Ngày 24/06/2020 vừa qua, tại văn phòng Tổ chức Giáo dục VietFuture, Tầng 3, tòa nhà Blue Square, Tp.HCM, dự án “Love Your Body – ...