Công bố bộ quy trình quản lý khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Saigontourist

Với mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á , phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, tối đa hóa hiệu quả kinh doanh , cung cấp các dòng sản phẩm , dịch vụ độc đáovà cung cách phục vụ chuyên nghiệp , Tổng Công ty Du lịch Sài gòn (saigontourist) đã ban hành Bô quy trình quản lý khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Saigontourist. Phiên bản công bố 2017 được bổ sung, chỉnh sửa dựa trên phiên bản 2008 .

Bộ quy trình Quản lý khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Saigontourist gồm 09 bộ phận chính trong hoạt động khách sạn/ khu du lịch : Tiếp tân , phòng , nhà hàng , bếp , kinhdoanh –tiếp thị , nhân sự , kế toán , bảo vệ , kỷ thuật .Từng bộ quy trình gồm 4 phần ; Sơ đồ tổ chức , mô tả chức danh công việc theo từng bộ phận, mô tả quy trình hoạt động chuẩn , biểu mẫu tham khảo . Toàn bộ nội dung của bộ quy trình được biên soạn công phu, chất lượng , đạt tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của 100 nhân sự Saigontourist gồm đại diện BanTổng giám đốc Tổng Công ty , giám đốc các phòng/ ban Tổng Công ty , Gíam đốc các khách sạn 4-5 sao ; Trưởng , Phó các bộ phận của khách sạn 5 sao cùng với các Trưởng bộ môn của Trường Trung cấp du lịch – khách sạn Saigontourist , khoảng 9000 giờ biên soạn trong hơn 15 tháng , 200 Bộ quy trình (khoảng 1800 quyển quy trình ) được in và 500 USB chứa toàn bộ nội dung Theo ông Trần Hùng Việt –Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Saigon Bộ quy trình được phát hành trong hệ thống Tổng Công ty ‘Bộ quy trình quản lý khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Saigontourist được các khách sạn khu du lịch thành viên Tổng Công ty tuân thủ áp dụng vào công tác quản lý , điều hành và tất cả các hoạt động phục vụ khách hàng .

Dip này , Saigontourist cũng đã đưa ra chiến lược phát triển kinh doanh từ năm 2017 – 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu  ; Phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 :Tổng doanh thu 32.000 tỷ đồng . Tổng lãi gộp ;8.000 tỷ đồng tăng trưởng bình quân trên 10% nộp ngân sách ; 4.400 tỷ đồng , thu nhập bình quân từ – 18 triệu đồng / người /tháng .

                                                                         Ngô Mạnh Hùng