Khải Hoàn Môn – điểm giao 12 đại lộ giữa Paris

Hoàng đế Napoléon I đã cho xây dựng Khải Hoàn Môn (L’arc de triomphe de l’Etoile) vào năm 1806 để tôn vinh quân đội, kỷ niệm chiến thắng lẫy lừng của các đạo quân Pháp. Khải Hoàn Môn là điểm giao của 12 đại lộ giữa Paris, vào giữa tháng 5 và đầu tháng 1, bạn sẽ được chứng kiến cảnh mặt trời lặn ngang qua Khải Hoàn Môn.