Le Méridien Saigon nhận 3 chứng nhận xuất sắc từ Tripadvisor

Đây là năm thứ bảy TripAdvisor tuyên dương những đơn vị kinh doanh trong ngành du lịch đã đạt được lượng đánh giá tích cực từ khách du lịch trong năm qua.Những tổ chức nhận được Chứng Nhận Xuất Sắc bao gồm khách sạn, nhà hàng và các địa điểm hấp dẫn trên toàn thế giới liên tục cung cấp những trải nghiệm chất lượng đến khách hàng.

Le Méridien Saigon nhận ba Chứng Nhận Xuất Sắc TripAdvisor 2017 cho:  Le Méridien Saigon, Nhà hàng Latest Recipe, Nhà hàng Bamboo Chic.

“Le Méridien Saigon rất vinh hạnh khi nhận được Chứng Nhận Xuất Sắc từ TripAdvisor. Không có sự ghi nhận nào tuyệt vời bằng sự đánh giá và tin tưởng của khách hàng. Cùng với Chứng Nhận Xuất Sắc TripAdvisor dựa trên ý kiến đánh giá của khách hàng, thành tựu này đã củng cố thêm niềm tin và động lực cho tổ chức kinh doanh và cam kết của chúng tôi đến chất lượng dịch vụ,” chia sẻ bởi ông Justin Malcolm, Tổng Giám Đốc Khách Sạn Le Méridien Saigon.

Chứng Nhận Xuất Sắc đánh giá dựa trên chất lượng, số lượng và thời lượng đánh giá bởi khách du lịch trên TripAdvisor trong vòng 12 tháng qua. Để đạt tiêu chuẩn, đơn vị phải duy trì được chất lượng đánh giá TripAdvisor ít nhất 4 trên 5 sao, đạt đủ số lượng đánh giá tiêu chuẩn và phải có mặt trên trang TripAdvisor ít nhất 12 tháng.

Hùng Lĩnh