Rex nhận giải thưởng từ UBND TP HCM

Đây là danh hiệu do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận và nhằm vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm – dịch vụ tiểu biểu và các doanh nghiệp đã vượt qua các thời kỳ khó khăn, phát triển bền vững đến ngày hôm nay. Để đạt được giải thưởng này các doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng và áp dụng các mô hình kinh doanh sáng tạo, năng động tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, cũng như chủ động nghiên cứu và triển khai những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, để đảm bảo phát triển bền vững và tạo đột phá trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh.

Cũng nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng bảng vàng danh hiệu chúc mừng Khách sạn Rex “Phát triển bền vững trên 40 năm”.

PV