Chợ ma Định Yên và phim trường Lật Mặt 6 hấp dẫn du khách

Chợ ma Định Yên lúc bấy giờ là chỉ họp nhóm vào ban đêm, phụ thuộc vào con nước lớn, ròng, nhưng thường trong khoảng thời gian từ 23:00 đến 4:00 sáng. Chính vì những yếu tố đặc biệt đó nên chợ chiếu Định Yên còn được gọi là “chợ ma”. Nét đặc trưng của chợ chiếu là người mua chiếu thì ngồi tại chỗ, còn người bán thì mang chiếu đi lại rao bán.

Phim “Lật mặt 6” của đạo diễn Lý Hải có cảnh quay tại Làng chiếu Định Yên ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Phim trường hiện đang phục dựng để phục vụ du khách tham quan làng nghề dệt chiếu Định Yên, và xem show diễn Chợ ma Định Yên dự kiến diễn ra 2 lần vào thứ 7 tuần thứ nhất và thứ 3 của tháng.