Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021

Ngày 19/4, tại TPHCM, Bộ Công Thương đã khai mạc "Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021".

"Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021" diễn ra từ ngày 19-25/4/2021 với rất nhiều hoạt động hữu ích, trong đó có chiến dịch truyền thông đại chúng, quảng bá ngoài trời, treo băng rôn... trên nhiều đường phố tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.

Ngoài ra, trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021”, diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021 theo hình thức hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) được tổ chức tại TPHCM với chủ đề: "Thương hiệu Việt Nam - Vị thế mới, giá trị mới". Tiếp theo, vào ngày 22/4, hội thảo "Tận dụng đòn bẩy Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt" sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 19/4, "Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021" đã chính thức được khai mạc

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003. Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam giao Bộ Công thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ/ngành triển khai.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiến hành nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, nâng cao vị thế và giá trị gia tăng trong từng ngành hàng, lĩnh vực của nền kinh tế khi chúng ta ngày càng tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu.

Ngày 20/4 hằng năm là ngày Thương hiệu Việt Nam

Mục đích của chương trình là nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 N.A