Nông sản sạch và định hướng du lịch nông nghiệp sau Lễ hội xoài Cao Lãnh 2022

Lễ hội xoài Cao Lãnh năm 2022, lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp với chủ đề “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”. Đây là cơ hội để giới thiệu đến du khách các loại nông sản sạch tại địa phương, đồng thời xúc tiến việc phát triển du lịch sinh thái vườn, du lịch nông nghiệp trong hiện tại và tương lai gần của Cao Lãnh nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.