Hình Ảnh Những Hang Động Đẹp Nhất Thế Giới

1. Hang động băng ở đảo Iceland
hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700-1
 
 
2. Động Caves, Malaysia
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 2
 
 
3. Động Temimina – Brasil
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 4
 
 
4. Cavernas De Mármol, Chile
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 5
 
 
5. Động Jenolan,  Australia
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 6
 
 
6. Động Postojna – Slovenia
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 7
 
 
7. Hang động Reed Flute – Trung Quốc
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 8
 
 
8. Hang động Kangaroo Island – Australia
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 9
 
 
9. Hang động Morro Preto
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 10
 
 
1o. Caverna Temimina
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 11
 
 
11. Hang động Saeva Dupka – Bulgaria
hinh anh nhung hang dong dep nhat the gioi 700 12
 
 
12. Hang Son Doong – Việt Nam
hang son doong
Theo Tạp chí Du lịch & Giải trí