Thả rùa con về biển ở Hòn Bảy Cạnh - Côn Đảo

Côn đảo nổi tiếng về du lịch tâm linh hay về nguồn, nay du khách chọn Côn Đảo làm nơi nghỉ dưỡng bởi sự yên tĩnh là riêng biệt. Thời điểm tốt nhất du lịch Côn Đảo là từ tháng 3 - 9, nếu muốn xem rùa đẻ và thả rùa con về biển, thì nên đến mùa mưa, rùa đẻ từ tháng 6 - 10 hàng năm.