Women Leaders Internationa Networking (WLIN)

 

Mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc Tế được đưa về Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ tháng 12/2014 và chính thức hoạt động vào ngày 24/09/2015 và có tên là WLIN-DIAMOND CLUB. WLIN là mạng lưới dành cho các Nữ lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức xã hội có mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh, đặc biệt mở rộng quan hệ kinh doanh với các đối tác Quốc tế đang được mở rộng tại nhiều Quốc Gia. CLB đã phát triển mạng lưới tại nhiều Quốc gian như: Mỹ, Anh, Pháp, HongKong, Macao, Malaisia, Việt Nam , Thai Lan, Philippin, Campuchia…

img0291

 

img0280

Ông Đỗ Liêm chụp ảnh kỷ niệm với các nữ lãnh đạo doanh nghiệp

WLIN là đơn vị tổ chức bình chọn TOP 50 Nữ lãnh đạo Châu Á – Thái Bình Dương và TOP 100 Nữ Doanh nghiệp lãnh đạo toàn cầu được tổ chức hàng năm tại Việt Nam. WLIN đang chuẩn bị đưa vào Website và Facebook riêng của WLIN để làm cơ quan ngôn luận cho mạng lưới trên toànThế giới. Thành viên WLIN là những người nắm giữ vị trí lãnh đạo,điều hành cấp cao và là chủ doanh nghiệp.

img0329

Hiện WLIN CLB có trên 60 hội viện và phấn đấu nhiệm kỳ 2015 – 2019 sẽ phát triển thêm đến 50% hội viên mới.